Recension: Pizan, Christine de; Song of Joan of Arc; 1429

Christine de PizanInom ramen för mitt medeltidsprojekt (som jag kallar julutmaningen) upptäckte jag att det fanns en lång dikt skriven av Christine de Pizan om Jeanne d’Arc, Song of Joan of Arc. Pizan brukar kallas för den första feministen och hon levde samtidigt som Jeanne d’Arc och dikten nämndes i boken Drottningar och sköldmör av Agneta Ney som intressant just eftersom de var samtida.

I dikten hyllar hon den unga jungfrun som får i uppdrag av Gud att leda en hel armé. Hon hyllar även Gud som varit så god att låta en kvinna får detta ärofyllda uppdrag. Såhär skriver hon i strof 21:

And blessed Maid, are you to be forgotten?
For God has honored you so much using you
against the rope binding France so tightly
which you untied in your debut.
Could our praise ever be enough
for one that we so greatly adore.
You brought peace to our land,
so greatly ravaged by war

Du kan läsa dikten i sin helhet på engelska och franska här.

Det känns verkligen spännande att läsa en dikt som är skriven för så länge sedan och handlar om en händelse som hände just då. Jeanne d’Arc och Christine de Pizan dog samma år, 1431, men Pizan var nästan 50 år äldre. Pizans feminism är mycket intressant eftersom hon i en tid där kvinnor av vissa framstående män inte ansågs kunna bidra med något gott i samhälle, skrev hon att både kvinnor och män är värdefulla för samhället. Det låter kanske inte så radikalt, men att vara kvinna och ta sig ton var förmodligen radikalt nog. Jag gick in på svenska Wikipedia för att läsa mer om henne och fann en otroligt fånig text om hennes förhållande till feminismen:

Hon var däremot inte feminist i dagens svenska användning av ordet. I ’Damernas stad” förmedlar hon ett bild där båda könen av sin natur besitter olika benägenhet för olika sysslor och där de tillsammans behövs för att hushållet skall fungera. Detta är en ganska traditionell bild av hur hennes samtid tyckte att könen i var sin arena bör förhålla sig till varandra.

Pizan var feminist på medeltiden. Hade författaren av denna text förväntat sig att hon skulle vara för delad föräldraledighet? Jag skulle säga att Pizan är mycket före sin tid och hennes hyllningsdikt till Jeanne d’Arc visar på en stark tro på kvinnors förmåga. Jag tycker inte att vi ska döma människor efter deras samtid och förvänta sig att feminister i de förslutna ska ha samma åsikter som vi har idag. Ett särartsfeministiskt tänkande var förmodligen det enda möjliga på 1400-talet, i alla fall om man skulle få anhängare. Och det fick Pizan, även bland män.

Jag lär återkomma om både Jeanne d’Arc och Christine de Pizan (och jag måste börja skriva på Wikipedia).

2 pingar

  1. […] Song of Joan of Arc 1429 […]

  2. […] stack emellan och läste Christine de Pizans dikt Song of Joan of Arc och det var mycket intressant att både få med något som skrevs på den tiden och som handlade […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.