Etikett: Kvinnohistoria

Orback, Jens; Medan segern firades; 2007

Medan segern firades

När jag gick i skolan klagade jag ofta över att vi aldrig fick läsa om folkets historia. Vi fick bara läsa om kungarnas och slagen. Jens Orbacks bok om sin mamma är inte människornas historia, men det är en människas historia. En kvinnas historia, och denna kvinna är en del av den europeiska historien.  Medan …

Fortsätt läsa

Dicker, Rory; The history of U.S. feminisms; 2008

The history of U.S. feminism

Rory Dicker går igenom de tre vågorna av feminism som vi haft under 1900-talet. Samma vågor kan vi se i den svenska feminismens historia. Den första vågen var suffragetterna som kämpade för rösträtt och kvinnans rätt till egen försörjning och utbildning. Den andra vågen är den som kom som en reaktion på 50-talets husmorsideal. Under …

Fortsätt läsa

French, Marilyn; From Eve to dawn; 2002

From Eve to Dawn

Jag har läst första delen i detta historiska verk av Marilyn French. Det är en mycket akademisk bok och den tar upp tiden från tidernas begynnelse fram till Islams födelse. Hon går igenom de tidiga civilisationerna som Egypten och Kina samt Antiken och tre av de stora religionerna och berättar allt ur ett kvinnoperspektiv. Det …

Fortsätt läsa

Diverse författare, i urval av Malmström-Ehrling, Anna-Karin; Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning; 1998

Kvinnliga filosofer

Hildegard av Bingen, Christine de Pizan, Marie de Gournay, Anne Conway, Catharine Trotter Clockburn, Catharine Macaulay Graham och Mary Wollstonecraft. Malmström-Ehrling gör en mycket bra sammanfattning av dessa filosofers liv och hon har även översatt delar av deras verk till svenska. Några av kvinnorna är inte just kvinnosakskvinnor utan har intresserat sig för andra filosofiska …

Fortsätt läsa