Isaksson, Ulla & Linder, Erik Hjalmar; Elin Wägner 1882-1922 & Elin Wägner 1922-1949; 1977-1980

Elin WägnerDenna fantastiska kvinnas liv är här samlad i två volymer. Jag rekommenderar starkt denna biografi över författaren Elin Wägner. Som så många biografier är den mycket detaljerad och är kronologiskt skriven. Detta gör att första volymen var lite tråkig. Men det var fantastiskt att läsa om Wägners alla böcker, om hennes korta äktenskap med John Landqvist, om medborgarskolan på Fogelstad och hennes sista år. Jag blev sugen på att läsa många romaner av Wägner efter ha läst denna biografi!

Björck, Amelie; Sonja Åkesson; 2008

Sonja ÅkessonAmelie Björck har skrivit en biografi över Sonja Åkesson. Åkesson är känd för sina politiska och feministiska dikter och var verksam på 60- och 70-talen. Ho n föddes 1926 på Gotland, flyttade senare till Stockholm och dog i cancer 1977. Hon var gift tre gånger och fick barn med fyra olika män.  Sin senaste man, Jarl Hammarberg-Åkesson var också poet och delade i mångt och mycket Åkessons politiska uppfattning. Biografin är uppbyggd utifrån Åkessons verk och den innehåller många analyser av diktningen, men ger också en bild över Åkessons liv. Björck  ger en mycket bra bild över hur Åkessons liv och hennes syn på sig själv går in i hennes diktning. Vara vit mans slav, eller Äktenskapsfrågan som den egentligen heter är väl den mest kända dikt Åkesson skrivit.  Jag tyckte att boken var otroligt intressant eftersom jag när jag var yngre läste många av Åkessons dikter och fullkomligt älskade dem, och fortfarande gör. Dikten Neeiijj har tillsammans med Äktenskapsfrågan varit en dikt som påverkat mig mycket. Jag var alltid övertygad om att dikten Neeijj handlade om att förlora oskulden, något som Björck i sin analys också kommer fram till.

Wahlström, Kajsa; Flickor, pojkar och pedagoger; 2003

Flickor, pojkar och pedagogerJämställdhetsplaner på dagis har blivit ett folkpartistiskt slagord i den feministiska debatten, men vad innebär det? Wahlström är chef för förskolan Tittmyran som har blivit rikskänt för sin unika pedagogik. Detta är hennes egen redogörelse för projektet i sin helhet. Här förklarar hon varför det är viktigt att inte låta pojkarna spela huvudrollen genom att alltid få uppmärksamhet för att de bråkar, eftersom flickorna då får spela biroller eftersom de är tysta och duktiga. Tänk på alla duktiga flickor och hur det går för dem senare i livet (utbrändhet, stress) och hur det går för de bråkiga pojkarna (tar för sig, blir chefer). Detta är en grov generalisering, men läs boken och fundera över hur du beter dig och vad du kan göra åt det. Detta är inte bara en bok om pedagogik i förskolan, utan en bok för att förstå hur könsroller skapas och upprätthålls. Publicerad i Tidningen NU.

Wahl, Anna; Holgersson, Charlotte; Höök, Pia & Linghag, Sophie; Det ordnar sig alltid; 2001

Det ordnar sig alltidEn klassiker inom organisation och kön. Här får vi både teori och konkreta fall som beskriver vilken roll kön spelar i en organisation eller ett företag. Betydelsen av maktrelationen mellan könen understryks och man säger att kön ”ordnas” i organisationer. Ska du läsa en bok på temat organisation och kön är detta boken du ska läsa.

Wahl, Anna; Holgersson, Charlotte & Höök, Pia; Ironi och sexualitet; 1998

Ironi och sexualitetEn bok om organisation och ledarskap och om hur man skulle kunna använda ironi som medel mot sexism på arbetsplatsen. Wahl m fl diskuterar med hjälp av skönlitteratur, TV och media om synen på kvinnligt ledarskap. Ett exempel som tas upp är TV-serien Helt Hysteriskt där Höök argumenterar för att serien mycket väl kan vara feministisk – om man ser det som att man använder ironi mot rådande normer.

Wahl, Anna; Könsstrukturer i organisationer; 1992-2001

Könsstrukturer i organisationerDenna Wahls avhandling är mycket intressant. Undersökningen är gjord på kvinnor som är civilekonomer eller civilingenjörer och syftet är att se om de finns förklaringar till varför kvinnor så sällan återfinns på höga positioner i arbetslivet. Wahl beskriver hur kvinnor själv uppfattar sin situation, om de är diskriminerade, eller inte, om det är en fördel eller nackdel att vara kvinna i en mansdominerad miljö mm. En mycket bra avhandling att läsa om man har ett intresse för kvinnor och arbetslivet.

SOU 1995:15; Könshandeln; 1995

Betänkande av 1993 års prostitutionsutredning. Det var detta som låg till grunden för den s k torsklagen. Mycket intressant sammanställt av Inga-Britt Törnell, men hon kom dock fram till att båda parter bör kriminaliseras och inte bara torsken som det sedan blev. Denna skrift bör bara läsas av speciellt intresserade, för alla andra är den förmodligen dötråkig att läsa.

Renstig, Monica & Sandmark, Hélène; Duktighetssyndromet; 2005

DuktighetssyndrometMånga kvinnor i karriären drabbas av utmattningsdepression. Renstig och Sandmark har i en studie försökt kartlägga vad dessa kvinnor har gemensamt. En viktig sak är att många har ett så kallat ”duktig-flicka-syndrom” och det är detta som gör att de känner sig mer stressade och pressade än män i samma situation. Vi har från barnsben fått lära oss att vara till lags och det är detta som ligger till grund för många sjukskrivningar av kvinnor på höga positioner, menar Renstig och Sandmark. Författarna ställer även upp checklistor att testa sig själv eller en arbetskompis ifall man/de ligger i rikszonen. En bra bok och bra slutsatser. Läs den och testa dig!

Oskarsson, Maria & Wägnerud, Lena; Kvinnor bland väljare och valda; 1995

Den enda riktigt specifika boken om kvinnor som jag fick läsa under mina år på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. En bok om valforskning och kvinnors deltagande i beslutande församlingar. Boken rekommenderas om man är intresserad av det området och den innehåller mycket statistik över valdeltagande och kvinnliga kompetensområden och dessutom börjar den bli smått inaktuell…

Moller Okin, Susan; Mångkulturalism – kvinnor i kläm?; 1999

MångkulturalismEn debattbok om mångkulturalism och kvinnor. Moller Okin har en tes om att kvinnor kommer i kläm när man ger minoriteter grupprättigheter och olika forskare har svarat henne i boken. Vissa håller med och vissa har helt andra åsikter. Boken slutar med att Moller Okin bemöter invändningarna och hon blir som feminist mycket upprörd över att någon försvarar kvinnlig könsstympning. Det är dock den enda riktigt vidriga inlägget i boken. Det är mycket spännande och mycket trevligt att läsa en så konsekvent liberal feminist som Moller Okin.