Tillbaka till Biblioteket

Akademisk litteratur

Göteborgs universitet

Akademisk litteratur är böcker som mer vetenskapligt går in på feminism och kvinnofrågor. De flesta böckerna jag recenserat här är böcker som jag eller min man haft som kurslitteratur på universitetet, men jag hoppas att det snart blir fler. En del tips har jag fått via litteraturlistorna från kurser i genusvetenskap. Denna genre kan också ses lite som ett uppsamlingsheat för genrer som innehåller för få böcker, såsom psykologi, sociologi och statsvetenskap.

Genusfrågor

Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & Tjäder, David (red); Könspolitiska nyckeltexter I-II; 2012

Arnberg, Klara, Sundevall, Fia och Laskar, Pia (red); Sexualpolitiska nyckeltexter; 2014

Beard, Mary; Kvinnor och makt; 2017

Encyclopedia of feminist therories, 2000

Esseveld, Johanna & Larsson, Lisbeth (red); Kvinnopolitiska nyckeltexter; 1996

Gemzöe, Lena; Feminism; 2003

Hirdman, Yvonne; Gösta och genusordningen; 2007

hooks, bell; Ain’t I a woman; 1981

Sanandaji, Nima; Jämställdhet inom räckhåll; 2009

Smith, Andrea; Conquest; 2005

Organisationsteori

Lindgren, Gerd; Doktorer, systrar och flickor; 1991

Wahl, Anna; Könsstrukturer i organisationer; 1992-2001

Wahl, Anna; Holgersson, Charlotte & Höök, Pia; Ironi och sexualitet; 1998

Wahl, Anna; Holgersson, Charlotte; Höök, Pia & Linghag, Sophie; Det ordnar sig alltid; 2001

Pedagogik

Eidevald, Christian; Det finns inga tjejbestämmare, 2009 (Gästrecension av Fröken Bella)

Eidevald, Christian; Anna bråkar; 2011 (Gästrecension av Fröken Bella)

Svaleryd, Kajsa; Genuspedagogik; 2002

Wahlström, Kajsa, Flickor, pojkar och pedagoger, 2003

Psykologi

Fine, Cordelia; Testosteron rex; 2017

Renstig, Monica & Sandmark, Hélène; Duktighetssyndromet; 2005

Rose, Joanna & Perski, Alexander; Duktighetsfällan; 2008

Samhällsplanering

Larsson, Anita & Jalakas, Anne; Jämställdhet nästa!, 2008

Socialantropologi

Mead, Margaret; Coming of age in Samoa; 1928

Sociologi

Ambjörnsson, Fanny; En klass för sig; 2003

Ambjörnsson, Fanny; Rosa – den farliga färgen; 2011

Holmberg, Carin; Det kallas kärlek, 1993

Jeffner, Stina; Liksom våldtäkt, typ…; 1998

Statsvetenskap

Alnebratt, Kerstin & Rönnblom, Malin; Feminism som byråkrati; 2016

Eduards, Maud; Feminism som partipolitik; 2016

Fahlgren, Siv, Giritli Nygren, Katarina & Johansson, Anders; Utmaningar – feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen; 2016

Oskarsson, Maria & Wägnerud, Lena; Kvinnor bland väljare och valda; 1995

SOU 1995:15, Könshandeln; 1995