Vänsterns monopol på feminismen

Nej, vänstern har inte monopol på feminismen. Det går att förena liberalism med feminism. Tyvärr möter man ofta på motstånd för denna insikt, både från höger och vänster. Från höger kan ni läsa alla kommentarer från antifeminister på den här bloggen (de som inte var så oförskämda att de plockades bort). Förutom dem som anser att feminism är lika med manshat, finns det dem som ser feminismen som kollektiviserande och lägger skulden för allt ont på män som grupp. Detta grundar sig såklart i okunnighet och är inte samma sak som kritiken från vänster.

Många vänstersympatisörer vill ha monopol på feminismen. Det är inte alltför sällan man hör att klasskampen och könskampen hänger ihop och att kapitalismen måste krossas för att vi ska kunna få jämställdhet. Jag tycker att detta är att blanda ihop saker. Vi kan ha både ett vänstersamhälle och ett högersamhälle med jämställdhet, men eftersom jag är liberal förespråkar jag det senare. Jag vill dock hellre ha ett vänstersamhälle med jämställdhet än ett utan.

Feministen och frilansjournalisten Lisa Magnusson har vänsterbakgrund, men har nu varit med och författat en Timbro-rapport om RUT-avdraget. Eftersom Magnusson dels gillar RUT-avdraget och dels har jobbat för Timbro, finns det tydligen folk som kan med att vräka ur sig vad som helst. Idag skriver Magnusson om detta på Newsmill. Hon har blivit kallad för hora för att hon sänker sig under sin värdighet. Läs även Magnussons debattartikel i Aftonbladet angående rapporten.

Det är lite typiskt. Från vänster verkar det finnas ett standardpaket med åsikter som man måste ha för att vara en god feminist. Nu menar jag inte att alla vars åsikter ligger till vänster om regeringen tycker så, men det är en tillräckligt stor grupp för att jag ska våga mig på en generalisering. Jag har recenserat böcker av vänstersympatisörer som gärna blandar ihop saker som inte har med jämställdhet att göra bara för att det är i övrigt bra åsikter, vilket är något som jag ser som olika sidor av samma mynt. Läs mina recensioner av Äga Rum, Ta betalt! och Att skriva feministiskt.

Är det inte bäst att vi jobbar tillsammans med det vi håller med varandra om, såsom krossandet av könsroller och strukturer? Så kan vi jobba på var sitt håll med saker där vi inte är överens, såsom RUT, förbud av sexualisering av det offentliga rummet och valfrihet i offentlig sektor? Vi måste inte kasta i ansiktet på varandra att vi inte är goda feminister bara för att vi inte delar ALLA varandras åsikter. Och sluta upp med att kalla folk för hora, oavsett vad det tycker eller gör!

23 kommentarer

Hoppa till kommentarformuläret

  • Jonte16 november, 2011 kl. 05:18
  • Svara

  Feminism i den form den existerar idag ÄR en vänsterideologi. Det kan du inte komma ifrån. Den svenska feminismen sätter lika utfall före lika spelregler och det är själva kärnan i vänstertänk. Den liberala feminismen som går ut på samma regler och lagar för män och kvinnor har sedan länge varit självklar i västvärlden. Idag går feminismen mest ut på att styra människors egna privata livsval i en riktning som gör att utfallet blir jämt mellan könen med kvoteringar, speciella satsningar på kvinnor inom områden dom där dom är underrepresenterade och delade föräldraförsäkringar bland annat. Hur mycket du än vill tro något annat så är det typiskt vänstertänk.

  Liberalism ska inte handla om utfall, det ska handla om samma spelregler. Om fler kvinnor än män väljer att jobba inom vården, jobba deltid och stanna hemma mer med barnen så är det inget som en liberal regering ska lägga sig i och styra. Vänsterfeminister talar om ”fria val” men förutsätter att resultatet mellan kvinnor och män blir helt jämt vad gäller studieval, fritidsintressen och hur man prioterar karriär och fritid. Så länge man förutsätter ett resultat så kan man inte prata om fria val. Vill man att folk ska välja fritt kan man inte försöka korrigera resultatet i en riktning man själv önskar, då är nämligen valet inte fritt längre. Det är det som svenska feminister försöker göra idag och därför är svensk feminism anno 2011 inte på något sätt liberal.

  1. Nej, det ÄR inte en vänsterideologi. Och vi liberal feminister vill inte styra folks livsval, men vi kan se att det ligger strukturer bakom som gör att vi väljer på olika sätt. Så länge vi inte har uppfostrats jämställt kan vi inte veta om vi hade valt så fundamentalt olika (kvinnor hemmafruar och män karriär). Och tror du att det råder total jämställdhet så är det bara att gå in i närmsta leksaks affär så kan du se att det finns annat som styr än det egna fria valet.

   Jag älskade gult när jag var liten, men fick lära mig i första klass att det var rosa som gällde för flickor och från den dagen var rosa min äsklingsfärg. Så kom inte och säg att rosa är biologiskt kvinnligt!

   Självklart ska vi inte ha en föräldraförsäkring som uppmuntrar kvinnor att vara hemma i flera år. Det känns föga liberalt, mer konservativt.

  • Jonte16 november, 2011 kl. 07:30
  • Svara

  ”Och vi liberal feminister vill inte styra folks livsval, men vi kan se att det ligger strukturer bakom som gör att vi väljer på olika sätt.”

  Vad är en struktur? Så fort män och kvinnor väljer olika så har vi en struktur. Därför blir det ett cirkelresonemang att säga att vi är för fria val så länge vi får bort strukturerna eftersom det enda sättet att få bort dom är att kvotera så att allt blir 50/50. Skulle kvinnor och män sedan välja olika så har vi återigen en struktur. Visst påverkar den strukturen oss eftersom vi tenderar välja samma som våra vänner och bekanta. Är dom nöjda med sina livsval ser vi det och tenderar välja likadant. Liberalism handlar om att STATEN inte ska styra dina val. Inte om att dina grannar, vänner eller den fria marknaden inte får påverka dig vilket är ofrånkomligt.

  ”Så länge vi inte har uppfostrats jämställt kan vi inte veta om vi hade valt så fundamentalt olika (kvinnor hemmafruar och män karriär).”

  Hur mycket ska staten styra hur föräldrar uppfostrar sina barn? Ska vi kidnappa alla barn och skicka dom till ett genusmedvetet barnläger i 15 år där dom bara får träffa sina föräldrar med en genusexpert närvarande 1 timme i månaden? Är det liberalt tycker du? Uppfostra gärna dina egna barn jämställt, jag vill uppfostra mina barn jämställt men vi kan inte styra hur andra uppfostrar sina barn och vilka leksaker som dom köper till dom.

  ”Och tror du att det råder total jämställdhet så är det bara att gå in i närmsta leksaks affär så kan du se att det finns annat som styr än det egna fria valet.”

  Jo, marknaden väljer att rikta olika produkter till flickor och pojkar. Förmodligen därför att såna produkter säljer bra. Vill du inte ha en fri marknad? Ska politiken styra vad leksaksaffärer och barnklädaffärer säljer? Ser du inte att det är klockrent vänstertänk? En av liberalismens absoluta hörnstenar är den fria marknaden. Starta gärna själv en affär som säljer enbart könsneutrala leksaker och könsneutrala barnkläder men om du från politiskt håll vill reglera vad andra får sälja eller inte så är du inte liberal punkt slut.

  ”Självklart ska vi inte ha en föräldraförsäkring som uppmuntrar kvinnor att vara hemma i flera år. ”

  Där håller jag med. Men föräldraförsäkringen som den ser ut idag uppmuntrar inte kvinnor att vara hemma, den är utformad så att föräldrarna väljer själva vem som ska vara hemma. Vilken uppmuntran innebär det? Snarare är det så att man vill uppmuntra männen att stanna hemma mer med pappabonus och liknande. Trots det väljer fler kvinnor än män att ta ut merparten av föräldraförsäkringen men det är inget som politiker ska lägga sig i, som liberal måste man respektera föräldrarnas egna val.

  ”Jag älskade gult när jag var liten, men fick lära mig i första klass att det var rosa som gällde för flickor och från den dagen var rosa min äsklingsfärg. Så kom inte och säg att rosa är biologiskt kvinnligt!”

  Har jag sagt att rosa är biologiskt? Men vill du styra vad flickor och pojkar ska ha för färger på kläderna? Är det inte upp till barnen själva och deras föräldrar? Vilken färg folk väljer att ha på kläderna är inget som en liberal stat ska lägga sig i. Om fler flickor än pojkar då väljer rosa så får det faktiskt vara så.

  Återigen, liberalism handlar inte om utfall. Det handlar om lika spelregler. Det här brukar ni högerfeminister ha lätt att förstå när det gäller att exempelvis arbetarklassungdomar gör andra livsval än ungdomar från medelklassen. Om klassklyftorna ökar till en följd av det så får det vara så. Men när män och kvinnor gör lite olika livsval som så ska man helt plötsligt kvotera, styra och reglera för att minska skillnaderna. Precis som vänstern vill göra för att minska skillnaderna mellan olika klasser och invandrargrupper. Därför respekterar jag vänsterfeminister mer än högerfeminister för dom är åtminstone konsekventa.

  1. Det felet du gör när du kritiserar mina åsikter är att du tror att jag vill gå in och lagstifta bort rosa kläder och könsstereotypa leksaker. Jag har själv en son, visserligen är han inte intresserad av leksaker än, men kommer ju att bli vad det lider. Jag ser till att han har olika färger på kläderna ifrån hela färgskalan, inklusive rosa. Jag och min man köper böcker med alternativa könsroller för att han ska kunna identifiera sig oavsett vilka intressen han får. Så jobbar jag aktivt med jämställdhet. Via den här bloggen argumenterar jag för varför det är bra att göra så och jag hoppas att andra hakar på. Hur kan detta sätt att bedriva politik vara fel ur liberal synvinkel?

   Jag klagar så fort jag går in i en kläd- eller leksaksaffär för barn. Jag efterfrågar rosa kläder utan volanger och glitter. På den här bloggen uppmuntrar jag andra att göra likadant. Jag är ju för marknadskrafter!

   Hela den här bloggens syfte är att ge inblick i feministisk litteratur och ge tips om böcker som stärker kvinnors självkänsla. Jag hoppas därmed kunna bidra till att fler väljer karriär framför hemmafruliv.

   Om vi har könsroller som går i arv generation efter generation för att folk tycker att det är praktiskt, så finns jag här som en motvikt för att visa både kvinnor och män att det är ok att gå emot strömmen. Vad är det för oliberalt i det?

   Och jo, föräldraförsäkringen gör att fler kvinnor är hemma än män. Systemet uppmuntrar till att snåla och spara så att man kan vara hemma mycket längre än vad som från början var tänkt. Och det tycker jag inte att mina skattepengar ska vara med och subventionera.

   Och du:
   Hur mycket ska staten styra hur föräldrar uppfostrar sina barn? Ska vi kidnappa alla barn och skicka dom till ett genusmedvetet barnläger i 15 år där dom bara får träffa sina föräldrar med en genusexpert närvarande 1 timme i månaden? Är det liberalt tycker du?
   Skärp dig för fan.

  • Jonte16 november, 2011 kl. 08:25
  • Svara

  Ok bra, men då är inte ditt feministiska arbete på något sätt politiskt. Det är bara individuellt och sker inte inom politikens ramar. Därmed kan man väl säga att du inte tycker att feminism har någon plats inom politiken längre efter att vi har fått könsneutral lagstiftning och lika spelregler som vi har idag.

  Då kan vi väl slå fast att skillnaden mellan högerfeminister och vänsterfeminister är att ni högerfeminister inte tycker att feminismen hör hemma inom politiken utan bör bedrivas idéellt genom att påverka vänner, vara konsumentmedveten och uppfostra sina egna barn på ett visst sätt eller varför inte via idéella föreningar som typ naturskyddsföreningen eller non smoking generation.

  Enligt ditt sätt att beskriva det är feminism något privat som du gärna vill att fler ska leva efter, en livsstil helt enkelt. Då blir ordet liberalfeminist eller högerfeminist lite av en värdelös självmotsägelse eftersom prefixen ”liberal” och ”höger” indikerar att feminismen hör hemma inom statens och politikens ramar vilket du inte anser att den gör om jag tolkar din senaste kommentar rätt.

  Vänsterfeminister anser ju som bekant att feminism är något politiskt som staten ska syssla med. Du verkar anse att den är något privat. Det är precis vad jag tycker också. Synd att jag inte kan säga samma sak om andra sk ”högerfeminister”. Undrar faktiskt också hur många som håller med dig, ska jag döma av diverse utspel från feminister i allianspartierna den senaste tiden verkar det inte vara särskilt många.

  • Jonte16 november, 2011 kl. 08:31
  • Svara

  Förresten anser du inte i likhet med dina liberalfeministiska vänner i alliansen att pappabonusar och jämställdhetsbonusar är en bra idé? Där kan vi snacka om att staten går in och subventionerar!

 1. Tror du att du har fattat mig rätt? Eller fånar du dig bara?

  Det finns andra ställen man kan lagstifta på än att tvinga barn på genusläger. Eller, gör det verkligen det? Jo, jag tror faktiskt det. Man kan tex tvinga förskolor och skolor att ha jämställdhetsplaner som inte ska vara tandlösa, utan faktiskt arbeta för att barn ska utvecklas individuellt och inte som kön.

  Nej, jag gillar inte jämställdhetsbonusar. Jag tycker att vi ska ha en individuell, icke-överlåtelsebar föräldraförsäkring.

  Och jag kallar mig inte högerfeminist, det är du som gör det. Jag är feminist och jag är liberal. Utan prefix.

  • Jonte16 november, 2011 kl. 09:04
  • Svara

  ”Jo, jag tror faktiskt det. Man kan tex tvinga förskolor och skolor att ha jämställdhetsplaner som inte ska vara tandlösa, utan faktiskt arbeta för att barn ska utvecklas individuellt och inte som kön.”

  Där kommer cirkelresonemanget igen, så länge inte utfallet blir som du önskar dvs 50/50 överallt så måste det bero på att jämställdhetsplanerna är tandlösa, till sist återstår bara kvoteringar styrningar och andra tvångåtgärder som dina feministiska vänner inom allianspartierna vill ha idag. Menar du att skolor idag arbetar för att barn ska utvecklas könsstereotypt? På vilket sätt tvingar skolor idag in barn i könsstereotypa könsroller? Det som påverkar barn långt mer än lärarna i fritidsintressen, kläder och annat könsstereotypt är deras vänner, föräldrar, media och den fria marknaden. Detta är saker som staten inte ska styra över.

  En till fråga också. På vilket sätt är en icke-överlåtelsebar föräldraförsäkring mer liberal än en överlåtelsebar?

  • Jonte16 november, 2011 kl. 09:07
  • Svara

  Den enda liberala hållningen vad gäller skolan är att den ska lära ut och betygsätta elever efter kunskap. Den ska inte styra elever huruvida dom utvecklas könstereotypt eller tvärtom, det ska den förhålla sig värdeneutral till.

 2. Ja, jag menar att barnen faller in i könsstereotypa mönster i skolan och förskolan. Det bör motarbetas.

  Det är för tidigt att inte titta på utfall. Vi lever inte i en värld så fritt från könsroller att vi kan se ojämlik fördelning som enbart fria val.

  Jag vill inte uttala mig om vad som är mer eller mindre liberalt, men enligt min liberala kompass är det bättre att göra en försäkring helt individuell än att ge den till en familj. Inga andra försäkringar är överlåtelsebara.

  • Jonte16 november, 2011 kl. 09:58
  • Svara

  Som sagt, en riktig liberal kan bara förhålla sig värdeneutral till om ett barn utvecklas könsstereotypt eller inte. Konservativa lägger en värdering i det, liberaler gör det inte. Skolan ska därför varken främja eller motarbeta att barn faller in i könsstereotypa könsroller, staten och skolan ska inte fungera som en motvikt till föräldrar, kompisar eller marknadens påverkan. Den ska lära ut och betygsätta kunskap, och visst kan man också tycka att den ska förmedla värderingar som demokrati, tolerans mm men that’s it.

  Anser man att staten aktivt ska styra barn att bli mindre eller mer könsstereotypa kan man inte kalla sig liberal.

  1. Om de utvecklas könsstereotypt kan man alltså inte göra något åt det? Om barn blir rasister ska man också förhålla sig neutral? Liberalt hörrudu.

   1. Kalle: fröken, Pelle säger att killar inte kan ha rosa. Är det så?

    Fröken: det får jag inte svara på lilla vän.

    I din värld…

    • Jonte16 november, 2011 kl. 10:29
    • Svara

    Jämför du könsstereotypt beteende med rasism? Menar du på allvar att staten ska styra barns klädval och fritidsintressen så att dom blir mindre eller mer könsstereotypa? Att vara könsstereotyp i sitt beteende är ingen värdering, det betyder inte att man föraktar människor som beter sig mindre könsstereotypt.

    Jag skrev att jag visst tycker att skolor kan förmedla värderingar som tolerans men dom ska inte styra barnens beteende så att det blir mer eller mindre könsstereotypt.

    1. Sexism och rasism är jämförbart ja. Skolan bör uppmuntra alla barn att få utvecklas till fria individer fria från könsroller.

    • Jonte16 november, 2011 kl. 10:34
    • Svara

    ”Kalle: fröken, Pelle säger att killar inte kan ha rosa. Är det så?

    Fröken: det får jag inte svara på lilla vän.

    I din värld…”

    Jo det får hon visst svara på. Svaret är självklart, killar kan visst ha rosa. Däremot ska hon varken uppmuntra eller avråda Kalle från att klä sig i rosa. Vilken färg Kalle har på sig har skolan/staten inte med att göra.

    Grejen är att om du känner barn så kommer Kalle förmodligen välja färg på sina kläder efter hans kompisar och vad hans föräldrar köper till honom och knappast på grund av vad skolfröken säger är ok.

    • Jonte16 november, 2011 kl. 10:39
    • Svara

    Könsstereotypt beteende är inte sexism. Lika lite som en svensk blir rasist genom att vara stereotypt svensk så blir inte en man eller kvinna sexist bara för att dom råkar vara stereotypt manliga eller kvinnliga i sina beteenden och fritidsintressen.

    Sexism är att förakta, se ner på människor som inte beter sig könsstereotypt. Menar du att en kille är sexist bara för att han leker stereotypiska killekar och har stereotypa killintressen som fotboll??

    Halmgubbe

    1. Haha halmgubbe! Undra vem det var som började med det? Nej nu orkar jag inte med detta mer. Gonatt.

  • Jonte16 november, 2011 kl. 10:24
  • Svara

  ”Det är för tidigt att inte titta på utfall. Vi lever inte i en värld så fritt från könsroller att vi kan se ojämlik fördelning som enbart fria val.”

  Jojo, som sagt. Förutsätter man ett visst resultat så är man inte för fria val. Att folk sedan påverkas av ens omgivning är inget som staten ska lägga sig i.

  Tack för att du erkänner öppet att dagens svenska feminism inte har något med liberalism att göra. Det spelar ingen roll om ens vänner, familj, fri media och den fria marknaden påverkar en att göra könsstereotypa eller för den delen klasstereotypa livsval, det är fortfarande något som en liberal stat ska förhålla sig värdeneutral till. En liberal stat innebär ett fritt samhälle, så starta ett bokförlag, en tv-kanal, gör tv-såpor där könsrollerna är ombytta. Uppmuntra gärna dina vänner och andra att gå emot könsrollerna. Förklara gärna för dom hur fantastiskt bra det är. Bojkotta könsstereotypa leksaker och affärer. Det står dig helt fritt.

  Men det är absolut inget som en liberal stat ska pyssla med.

  1. Jag erkänner ingenting. Jag vill att människor ska kunna göra fria val. Har de skolats in i en könsroll kan de inte det fullt ut. Att fler män än kvinnor sitter på maktposition i vårt samhälle är ett problem inte något av naturen givet.

    • Jonte16 november, 2011 kl. 10:44
    • Svara

    Ser du likadant på klasskillnader som på könsskillnader? Är det ett lika stort problem att människor med arbetarklassbakgrund är underrepresenterade på maktpositioner?

    Ska staten/skolan fostra elever att inte välja klasstereotypt? Ska folk med arbetarklassbakgrund kvoteras in?

    Vänsterfeminister är åtminstone konsekventa

  • olle19 november, 2011 kl. 01:14
  • Svara

  ”Detta grundar sig såklart i okunnighet och är inte samma sak som kritiken från vänster.”

  Där slutade jag läsa och förståd att, det här är ännu en feminist som inte vet hur verkligheten ser hur.

  Måste jag fråga om ditt telefonnummer eller mail så jag kan överrösta dig med bevis på motsatsen? Istället för att sitta och läsa på sina tre feministbloggar vad sägs om att surfa in på tex genusnytt och läs lite om hur samhället egentligen behandlar män? Eller är det för läskigt?

  1. Verkligheten har mycket lite med Pär Ströms idéer att göra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.