Månadens feminist: Clara Zetkin

Clara Zetkin

Kort fakta

  • Född 1867 i Sachsen, död 1933 i Moskva.
  • Lanserade den internationella kvinnodagen 1910.
  • Ledande inom den socialistiska rörelsen i Europa i början av 1900-talet.

Clara Zetkins feministiska gärning

Clara Zetkin föddes i en by söder om Leipzig 1857 och hennes mamma var engagerade för kvinnor inom arbetarklassen. Där fick Clara en förebild. En annan förebild skulle sedan bli läraren vid förskoleseminariet i Leipzig, där Clara studerade, Auguste Schmidt. Även hon var engagerad för kvinnors rättigheter, men hon hade en mer borgerlig politisk åskådning är Clara.

Under studietiden var Clara engagerad i en studentrörelse med radikala studenter. Där träffade hon den ukrainsk-ryska Ossip Zetkin. 1878 gick hon med i det socialistiska paritet och samma år infördes en lag i Tyskland om förbud mot socialistiska möten. På ett av deras möten blev Ossip tillfångatagen. Efter det gick Clara i exil och arbetade som guvernant i Österrike och Schweiz.

Efter en tid flyttade Clara till Paris, där Ossip bodde och de blev ett par. De gifte sig aldrig, men Clara antog efternamnet Zetkin. De fick två barn tillsammans och levde under svåra ekonomiska förhållanden. Ossip dog i tuberkulos 1889. Samma år var Clara med och ordnade den Andra Internationalens kongress i Paris och hon höll föredrag.

När de antisocialistiska lagerna avskaffades i Tyskland, återvände hon. Clara tillhörde vänsterfalangen inom socialdemokratin, tillsammans med bland andra Rosa Luxemburg. Hon var engagerad i internationella socialistiska sammanhang och såg till att hennes socialdemokratiska parti blev för både manlig och kvinnlig rösträtt 1891.

1910 blev Clara Zetkin ordförande för det Internationella Socialistiska Kvinnoförbundet och hon införde internationella kvinnodagen som kom att firas den 8 mars. På Socialistkongressen i Stuttgart 1907 krävde hon att alla socialistpartier skulle ställa sig bakom kvinnlig rösträtt och på den konferensen lärde hon känna Lenin. Hon gick sakta men säkert mot att bli kommunist och 1921 blev hon invald i Komintern, den kommunistiska internationalen. Hon satt i verkställande utskottet där till sin död.

1920 valdes Clara Zetkin in i den tyska riksdagen för kommunisterna. 1932 var hon äldst i riskdagen och håll ett tal om vikta av att kämpa för kvinnors rättigheter. 1933 blev Adolf Hitler rikskansler och sparkade ut det kommunistiska partiet ur riksdagen och Carla Zetkin gick exil i Sovjetunionen. Hon avled där några månader senare.

Clara Zetkin och jag

Jag drar mig ofta för att skriva om kommunister, som den liberal jag är.  När det är gamla kommunister från en annan tid, så känner jag att det är mer förlåtande. Därmed inte sagt att det är helt oproblematiskt. Clara Zetkin var motståndare till Stalin, men det är tveksamt hur det motståndet såg ut och om hon inte inlemmades i hans politiska spel. Det tar ändå inte ifrån henne den kamp för kvinnor och kvinnlig rösträtt som hon förde i många år. Nu ville jag skriva om en tysk feminist eftersom jag när detta publiceras befinner mig i Tyskland och då var det svårt att förbigå Clara Zetkin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.