Antifeminister har fel om att biologism är lika med vetenskap

Publicerad på Newsmill 28 juni 2011

Är män och kvinnor olika av naturen? Eller är det så att förväntningar och föreställningar om könen formar våra val i livet? Diskussionen har åter blossat upp och när man precis trodde att de mest högljudda biologisterna hade tystnat, kommer Pär Ström ut med sin skrift Sex feministiska myter. Ström vill bygga jämställdhet på sanningens grund och sanningen, ja den står Ström själv för. Ingen källkritik ryms på de 80 sidorna.

Ströms skrift bygger på undersökningar som ska stödja den tes han har – att män och kvinnor är olika från födseln och att detta inte bör bekämpas genom kvotering eller annan justering. Glastaket är i själva verket kvinnans eget val och strukturer är bara något som förekommer i feministers fantasier.

En av hans främsta källor är Simon Baron-Cohen, som gjort undersökning på spädbarn. Ström framhäver detta som ett bra experiment eftersom nyfödda spädbarn verkligen inte kan ha påverkats av miljön runtomkring.  I Baron-Cohens experiment från 2000 fick nyfödda pojkar och flickor ligga och titta på dels ett mänskligt ansikte och dels en form av mobil med en boll med ögon påmålade på fel ställe. Han kom fram till att pojkbebisarna tittade längre på mobilen och flickbebisarna på ansiktet. Därmed drogs slutsatsen att män är mer intresserade av teknik och kvinnor av människor. I detta fall finns många undersökningar gjorda på samma tema men Baron-Cohens är den mest kända. Elizabeth Spelke, forskare i psykologi på Harvard, är en annan forskare som utfört liknande experiment och hon har inte kommit fram till samma resultat som Baron-Cohen. Spelke säger själv till Natasha Walter, brittisk feministisk författare, att hon är förvånad över att ett enskilt experiment har fått så stor uppmärksamhet när det finns så många andra studier som gjorts sedan flera decennier tillbaka. Men de studierna har å andra sidan visat att det inte finns någon skillnad mellan könen.

Ström tar även upp att testosteronhalten är det som styr våra intressen, redan i tidig ålder. Detta stödjer han med ett antal olika forskningsresultat. Det finns dock även här många andra resultat som pekar åt andra håll.  Det är en vanlig slutsats att ju mer testosteron någon har, desto mer aggressiv är personen. Den canadensiska psykologiforskaren Jo-Anne Finegan har genomfört en forskning på fyraåriga flickor och pojkar där de fick tillsats av testosteron i vätska. Hennes slutsatser var att ingen förändring kunde ses på pojkarna, medan flickorna blev något sämre på att räkna, d v s tvärt emot vad man skulle kunna misstänka.

En liknande undersökning gjordes i Holland, där inga skillnader kunde ses mellan könen. Däremot visar en undersökning (på vuxna män och kvinnor) gjord på Pinceton, att sociala faktorer kan spela in när det kommer till aggressivitet. Deltagarna fick spela ett dataspel där de kunde bomba varandra. Hälften trodde att de var iakttagna och hälften trodde att de spelade anonymt. Bland männen kunde man se ett mer aggressivt beteende när de trodde att de var iakttagna, medan det för kvinnorna var tvärt om.

En tredje sak som Ström nämner är att män har bättre spatial förmåga. Genom att citera Illustrerad Vetenskap slår Ström fast att de strukturella skillnader i mäns och kvinnors hjärnor troligen förklarar varför män är bättre på matte och kvinnor på språk. Jonathan E Roberts och Martha Ann Bell, professorer i psykologi från Virgina University, har gjort en undersökning för att se om det finns andra orsaker till att män ofta gör bättre på tester som har med spatial förmåga att göra. I deras undersökning visade det sig att i de fall då kvinnor fick göra ett annat test före, som inte hade med samma sak att göra men där man använde samma knapptryckningar på datorn, kunde man inte se någon skillnad i resultat mellan män och kvinnor på det riktiga testet. Det visade sig att män ofta hade en större vana av dataprogram, vilket ledde till att de fick bättre resultat på testerna om inget förtest gjordes.

Nu säger inte jag att de forskningar jag presenterar är de som stämmer eller att jag sitter inne med någon objektiv sanning. Men det är synnerligen ofta så att antifeminister lutar sig mot forskning som stödjer deras sak och sedan hävdar att de står för sanningen. Jag har bara gått igenom några av de mest seriösa forskningar som Ström hänvisar till, men utöver det så hänvisar han friskt till olika tidskrifter och undersökningar gjorda på olika internetforum. Sedan är han inte heller sen att dra långtgående slutsatser om undersökningar som egentligen inte visar något. Exempelvis får han en forskning om att ensamstående kvinnor städar mer än ensamstående män till att kvinnor är mer intresserad av städning. Som jag har visat i mina exempel ovan så kan det vara så att förväntningar på hur man ska bete sig spelar en stor roll.

Strukturer behöver med andra ord inte vara något mystiskt och dolt som vi feminister bara använder för att få igenom vår sak. I många andra fall accepterar vi att det finns strukturer som påverkar våra val i livet. Jag har inte sett någon undersökning som försöker visa att det ligger i arbetarklassens gener att vara sämre i skolan. Jag har inte heller sett någon som försökt förklara det faktum att många unga som får barn själva har unga föräldrar, med att detta skulle vara styrt av våra arvsanlag. Nej då accepteras strukturer. Likaså accepterar vi marknadsmekanismerna som inte heller kan vara något av gud givet. Det är bara när det kommer till jämställdhet som strukturer inte anses finnas. Det är bara då det fria valet anses vara totalt.

9 kommentarer

7 pingar

Hoppa till kommentarformuläret

 1. Som doktor och forskare i genusvetenskap kan jag säga att det inte finns någon som helst grund för Ströms teorier. Han rapar i princip upp gammal sexistisk smörja som vi har hört i 150 år, och som antifeminister brukar använda för att de inte vill ha jämlikhet och demokrati – de tycker det är jobbigt att behöva konkurrera med kvinnor.

  1. Det är alltid bra med en som vet som kan intyga det! Det är så roligt att antifeministerna hela tiden försöker påvisa att det är männen det är synd om. Jag förnekar inte att män också far illa av könroller och jag kämpar även mot det och de flesta män jag känner kallar sig feminister och vet att kampen mot könroller och för jämställdhet är bäst för oss alla.

  • MAts16 juli, 2011 kl. 01:31
  • Svara

  DU vet feministbrud, all, jag upprepar ALL ”fakta” du tror dig sitta med som säger att vi föds till ett jäkla skal och blir ett kön, man eller kvinna ses också ner på av forskare. Det finns ingen som helst forskning som pekar på det du vill få det till.
  Däremot finns det väldigt mycket forskning som visar på att vi är olika.
  http://web.missouri.edu/~segerti/2210/Diamond.pdf
  http://video.google.com/videoplay?docid=3767337480016853964
  http://www.dagbladet.no/2010/04/19/kultur/hjernevask/tv/11347560/
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?isbn=91-554-4593-4
  Här är en bråkdel av det material som finns. Men detta är på en annan nivå detta är något den mest envisaste feministen kan ta åt sig. Ska också nämnas att pojkarna tog livet av sig senare. Tycker det borde vara tillräckligt för att få upp ögonen.

  Att vara emot ideologin att vi föds till ett neutralt kön är inte att vara emot feminister, varför tror ni det. Jag ser både feministbruden och Kristina som tror det. Vad är ni rädda för? Skäms ni för att vara kvinnor eller vad? Låt män vara män och kvinnor vara kvinnor.

  Men som vanligt vill jag fråga varför feministbruden vill att vi ska vara ett och samma kön, vad är ditt slutmål. Förklara dig

  1. Du Mats, nu börjar jag bli riktigt trött på dig. Jag visar ingen forskning som säger att vi föds till skal och om du verkligen läste min artikel så skulle du se att jag inte någonstans tar upp det. Jag ifrågasätter den forskning du kommer med att våra könsskillnader skulle påverka våra val i livet så mycket att kvinnor väljer vårdyrken och män att bli chefer. Där tror jag att de individuella skillnaderna är betydligt större än dem mellan könen.

   Om jag ska fortsätta att svara seriöst på dina kommentarer så måste du förhålla dig till vad jag skriver och tycker, inte vad du vill klistra på feminister i stort. Jag tar inte ansvar för vad andra tycker, feminister eller inte.

   Och ett exempel på v ad jag inte tycker är att man bör experimentera med barns identiteter. Det slutar, precis som du vill hänvisar till, ofta i självmord. Här finns ett exempel där föräldrarna inte vill ha en feminin pojke: http://edition.cnn.com/2011/US/06/07/sissy.boy.experiment/ Med andra ord ska man inte experimentera åt något håll. Låt barn vara barn och inte tvingas in i förutbestämda könsroller!

   Du vill att jag ska vara kvinna efter en given mall som du tror dig ha stöd för i forskningen. Jag vill vara den jag är, bra på matte och gillar att bestämma (som då inte är speciellt kvinnligt enligt dina forskningsresultat). Vad vinner vi på att slå fast vad en kvinna och en man bör vara? Varför bara inte låta alla vara som de är?

   Och än en gång: Sluta kasta åsikter i ansiktet på mig som jag inte har!

    • matdenmanligamannen@gmail.com16 juli, 2011 kl. 11:14
    • Svara

    Trött på mig? Jag som är så förbannat trevlig!
    Har väl ändå inte kastat något på dig heller, dels har jag redan fallit offer för genustramset och blev i helgen omgjord till kvinna, så om jag kasta något på dig var det med ett kärringkast. Det kan å andra sidan vara så att jag misstolka dig en aning, men det är min rätt som en hen att göra det, och officiellt var det med mening.

    Om du riktar dig enbart till Pär S har jag inget att säga, men om du riktar dig till antifeminister för att dom använder sig av lika larvig fakta som dem du skriver om, då börjar jag gapa igen, gapar som aldrig förr gör jag då. Pär får stå för sina egna uttalanden och då jag inte läst hela boken kan jag inte hjälpa honom där. Men jag tvivlar starkt på att PS är för att kvinnor ska stå vid spisen och män göra det riktiga manliga görat. Då han ofta i sina blogginlägg säger raka motsatsen. Han har däremot antytt att det finns orsaker till varför vi är olika och gillar olika saker. PS har också sagt att han är för kvotering i skolor, inte arbeten utan skolor då om det också involverar pojkar och män och alltså då inte bara kvinnor.

    Är det verkligen så otroligt att det kanske finns färre kvinnor som attraheras av chefspositioner eller som kanske gillar att städa mera än män pga av skillnader i könen? Det finns ju resultat som visar att vi redan vid veckors ålder gillar olika, som är könsbaserat. Kan inte denna lilla skillnad få gigantiska effekter på vad vi gillar eller inte gillar när vi blir äldre? Är det också så otroligt overkligt att kanske män gillar att leda mera i grupper än kvinnor? Vi ser ju hanar leda och bestämma i djurriket, vi är ju också djur. Jag säger varken bu eller bä om det då jag vet att detta egentligen handlar om kronor och ören för oss alla, och det är orsak nog att ändra på samhället som det ser ut.Men till vilken kostnad och på vilket sätt är enligt mig den egentligen frågan. Genus ska bannlysas från denna planet så är det!

    ”Jag ifrågasätter den forskning du kommer med att våra könsskillnader skulle påverka våra val i livet så mycket att kvinnor väljer vårdyrken och män att bli chefer. Där tror jag att de individuella skillnaderna är betydligt större än dem mellan könen”
    Här är det bara ett fåtal antifeminister och antigenusister som vill ha det så, väldigt få faktiskt. Dom flesta vill ha en bredare utspridning på kvinnor och män och inte byte av roller som majoriteten av genusriddare vill få det till. Så du menar alltså att det finns strukturer som gör att kvinnor drar sig till vårdyrken? Så dom flesta kvinnor som säger att dom trivs med sina jobb är på något sätt offer för en struktur som gör att dom gillar det? Jag likt PS och alla andra antigenusister är emot sättet att komma ifrån detta med hjälp genus, därav skrev han sin bok enligt mig. Oavsett om det är strukturer eller inte. Varför vi också är emot genus och feminister är för att dessa ”strukturer” alltid är gjorda av mannen för att gruppen män ska gynnas över gruppen kvinnor enligt er. Blir ju en självklarhet att man ifrågasätter något sådant, eller hur? Mycket pga att det inte är sant 🙂

    Jag pratar för alla antifeminister när jag säger att det inte finns några antifeminister som är emot kvinnor på något sätt. Majoriteten av dem iallafall och där är Pär Ström inkluderad. Att antifeminister stödjer sig på forskning som stödjer deras sak är väl inte så konstigt, vi ser ju feminister och genusriddare göra samma sak. Var är problemet?
    Det låter på dig som du är emot genustramset du med, varför stödjer du inte PS då? Om du tycker att det är för att PS ( som sagt har inte läst hela boken) säger enligt dig att han tror att kvinnor vill stå vid spisen, inte vill bli chefer osv pga olikheter i könen, tycker jag det är att lägga fokus på fel sak, en liten skitsak faktiskt. Den stora frågan är ju iaf om genus är rätt eller fel i den formen vi har idag. Jag tycker den är så extremt fel, vad tycker du? Hur kan vi ändra samhället utan att ändra våra barn(pojkar och män)?

   1. Jag riktar mig just nu till dig eftersom det är du som kommenterar. Och nej, det är inte så att Pär Ström hävdar att kvinnor bör stå vid spisen och män arbeta för brödfödan, men han skriver att kvinnor är mer intresserade av hushållsarbete. Detta grundar han på en undersökning som säger att ensamstående kvinnor ägnar mer till åt hushållsarbete än ensamstående män. Inte någonstans funderar han över om det möjligen kan vara så att förväntningar kan spela in här. Jag ifrågasätter att man med hjälp av undersökningar kan komma fram till antingen det ena eller det andra. Min kritik mot Ströms undersökningar visar faktiskt att mycket kan ifrågasättas. Märk väl att jag inte hävdar att jag har rätt, jag tror att jag har det, men jag menar inte att ”mina” undersökningar bevisar det.

    Ja, det är helt otroligt att kvinnor skulle ha en negativ-till-att-bli-chef-gen. Skulle jag säga. Med stöd av forskning. Du säger något annat. Med stöd av forskning. Och det finns forskning som visar att vi är intresserade av olika saker vid födseln, men det finns också forskning som visar motsatsen.

    Jag anser att det finns strukturer som gör att kvinnor ägnar sig åt mer traditionellt kvinnliga saker. Om du är allergisk mot ordet strukturer, så kalla det uppfostran istället. Uppfostran från föräldrar, samhälle och media. Och det är absolut inte så att det är män som hittat på och upprätthåller strukturerna och kvinnor som faller offer för dem. Vi alla upprätthåller dem och vi alla faller offer för dem.

    Jag är absolut inte mot något genustrams, jag tror att du missuppfattar mig rejält där. Vad jag däremot tror är att du tycker att det är samma sak att låta barn leka med alla typer av leksaker på dagis och att tvinga ett litet barn att få en könsidentitet det inte har. Det är inte att experimentera med barn att ha mer könsneutrala leksaker på dagis och att låta alla barn leka med alla saker. Men där håller vi inte med varandra, har jag fel?

  • Anonym24 juli, 2011 kl. 02:02
  • Svara

  Artikel i Nature testosteron
  http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7279/edsumm/e100121-10.html

  ”it is unclear whether testosterone does in fact promote antisocial actions. In a bargaining game, a single dose of testosterone was found to increase fair behaviour, reduce conflict and enhance social interactions. But those subjects who were led to believe that they had received testosterone, whether or not they actually had, behaved more unfairly than those who thought they had received placebo, again whether or not they actually did. Thus the negative, antisocial connotation of increasing testosterone seems strong enough to induce negative social behaviour even when the biological result is actually the opposite.”

  1. Tack för att du delade med dig av länken! Det är ju lite detta jag var inne på i artikeln. Det känns dumt att slå fast att testosteron alltid medför mer aggressivt beteende, när placebo funkar lika bra.

  • Niclas Kuoppa24 juli, 2011 kl. 02:03
  • Svara

  mitt namn försvann.

 1. […] forskningsresultat. Vill man ha ett resultat så kan man få det. Jag har redogjort för detta i en artikel som ni kan läsa här. Det KAN finnas andra orsaker än rent biologiska, men antifeminister och biologister vägrar […]

 2. […] inte är så farligt. Det finns forskning som visar båda sidor av saken (precis som jag tog upp i min artikel om biologism). Slutsatsen är att vi människor inte är skyldiga att göra något som våra kroppar är […]

 3. […] av den kommer. Otroligt bra! Den serverade mig många undersökningar som låg till grunden för den här artikeln. Alice Walker (plats 82) har skrivit en av mina favoritböcker, […]

 4. […] av den kommer. Otroligt bra! Den serverade mig många undersökningar som låg till grunden för den här artikeln. Alice Walker (plats 82) har skrivit en av mina favoritböcker, […]

 5. […] upp många biologistiska argument och ”forskning” som hon sågar. Om det skrev jag en artikel om på Newsmill förra […]

 6. […] roade mig med att bläddra lite på bloggen Feministbiblioteket och hittade denna, tvärsäkra kommentar av en doktor i genusvetenskap, Kristina Sjögren. Visst […]

 7. […] inte är så farligt. Det finns forskning som visar båda sidor av saken (precis som jag tog upp i min artikel om biologism). Slutsatsen är att vi människor inte är skyldiga att göra något som våra kroppar är […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.