Etikett: Sunne

Lucka 1: Selma Lagerlöfs hem Mårbacka i Värmland

Bakgrund Selma Lagerlöf var en mycket framgångsrik svensk författare och få är dem som inte känner till henne. Vad kanske inte så många vet var att hon var liberal och kämpade för kvinnans rösträtt. Selma Lagerlöf växte upp på gården Mårbacka i Värmland. Gården var tvungen att säljas när familjen fick dåligt med pengar Men …

Fortsätt läsa