Woolfolk Cross, Donna; Påven Johanna; 1996

Påven JohannaHar det funnits en kvinnlig påve? Har verkligen Johanna alias Johannes Anglikus suttit på påvetronen i Rom? Donna Woolfolk Cross har forskat på området, men valde att skriva en roman istället för en avhandling, men boken är försedd med forskning som stöder Woolfolks tes om att Johanna verkligen har funnits och varit påve. En intressant bok som verkligen förtjänas att läsas även om den historiska kritiken mot boken har varit omfattande.